2010-05-20
Logmaster


Visionutveckling AB,
www.visionutveckling.se, har från och med 2010-05-19 förvärvat mjukvaruverksamheten i Logmaster. Detta betyder att ni som kund och användare av vårt besökssystem etc. kommer att få systemsupport och stöd av Visionutveckling framöver. Vi på Logmaster kommer fortsättningsvis att utveckla verksamheten kring hårdvara och tillbehör till besökssystemen. Vi kommer dessutom att fungera som återförsäljare/distributör till Visionutveckling. Detta betyder att ni som kund kan fortsätta att köpa besöksystem av LogMaster också i framtiden.

Vi är övertygade att ni som kund gynnas av denna förändring. Visionutveckling är idag ett mycket framgångsrikt företag inom telefonisystem med ett 60 tal anställda. Vi har sedan tidigare haft ett gott samarbete med Visionutveckling och de har sedan ett par år tillbaka också sålt vårt besökssystem som en integrerad del i sitt system. De kommer med sina starka tekniska och ekonomiska resurser att kunna utveckla systemet vidare på ett mer optimalt sätt.

Hemsidan kombineras med en ny webbshop där ni som kunder kan logga in och beställa mjukvara, tillbehör och hårdvara. Vi presenterar denna möjlighet för att underlätta och effektivisera era inköp från oss. 

Vi ser mycket fram emot att fortsätta vår affärsrelation om än i ny tappning. Har ni några frågor om denna information så är ni naturligtvis välkomna att kontakta oss.


Med vänliga hälsningar,

Klas Lundberg
VD

Läs Visionutvecklings pressmeddelande >>