2016-08-18
Logmaster Systems ABLM Visitor Management 4.0 med möjlighet att visa SMS-svar från besöksmottagaren!

I version 4.0 av besökssystemet har receptionisten bland annat möjlighet att se svar från besöksmottagaren direkt i programmet. Detta gör hanteringen av besöket tryggare för besökare, mottagare och receptionist.

Andra nyheter i LM Reception/Network:

 • Uppdaterat utseende.
 • Förbättrad hantering av gruppbesök.
 • Statistikdel med staplar och diagram.
 • Förbättrad avisering via SMS.
 • Större kontrol över layouten på besökskorten.
 • Stöd för foto.

Nyheter i LM Solo:

 • Uppdaterat utseende.
 • Omarbetad programmotor.
 • Större kontroll över design och layout.
 • Exklusiv "bekräftelse-modul" om besökarna måste bekräfta vissa villkor innan registrering.
 • Stöd för valfritt språk för besökarna. 

Är ni osäkra på om ert företag har rätt till en uppgradering eller saknar ni supportavtal är ni välkomna att kontakta oss via office@logmaster.se eller ringa oss på 08-764 69 00 för mer information.