2012-12-18
Logmaster Systems AB


Vi vill härmed informera er om att per den 3e december 2012 har Visionutveckling AB (Enghouse Systems) avyttrat besöks- och bokningssystemet och Logmaster Systems AB äger åter rättigheterna till systemen.

I och med detta har Logmaster även övertagit supportavtalen från Visionutveckling, vilket innebär att supporten framöver kommer att skötas och faktureras av Logmaster.

Det innebär att ni som kund får tillgång till en partner som är specialiserad på lösningar inom detta område och som därigenom oavkortat kan ge er den uppmärksamhet och kompetens som är viktig för applikationens framtida förvaltning och utveckling.

Köpet och därmed äganderätten av programvaran trädde i kraft per den 3:e december 2012 med tillhörande personell kompetens. ”Vi arbetar hårt med att renodla den produktportfölj som skall bilda grunden för den nya Nordiska Enghouse regionen och jag är mycket nöjd med att vi så snabbt kunde hitta ett nytt kompetent hem för vårt besökshanteringssystem” säger Michael Stubbing Regional Managing Director på Enghouse Nordic."

”Vi är mycket glada över att kunna köpa tillbaka denna produkt inklusive den kompetens som under några år befunnit sig på Visionutveckling” säger Klas Lundberg VD på Logmaster.