FAQ

Eltron / Zebra LP2824 (USB/parallell)

Besöksetiketterna skrivs inte ut.

Kontrollera att skrivaren är påslagen. Får den ström? Lyser lampan runt feed-knappen? Kanske strömdosan är trasig?

Lampan lyser grön, men etiketterna skrivs ändå inte ut.

Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn.

Skrivaren är ansluten till datorn, men etiketterna skrivs ändå inte ut.

Kontrollera om utskriften ligger i skrivarkön. Vanligtvis finns då en liten skrivarikon nere till höger i Aktivitetsfältet.

Utskriften ligger i skrivarkön, men etiketterna skrivs ändå inte ut.

Kontrollera att rätt skrivarport är vald i skrivardrivrutinen. Välj egenskaper för skrivare genom att i Windows XP klicka på Start -> ’Skrivare och fax’ eller i Windows Vista och Windows 7 klicka på Start -> ’Enheter och skrivare’. Bocka i rätt port under fliken ’Portar’.

Rätt drivrutin och port används, men etiketterna skrivs ändå inte ut.

Går det att mata fram en etikett med feed-knappen?

Etiketterna matas ut feed-knappen, men inte vid utskrift från Logmasters mjukvara.

I LM Reception: kontrollera att rätt skrivare är vald under ’Inställningar -> Allmänt -> Skrivare’. Kontrollera även vald skrivare under ’Inställningar -> Layout’.
I LM Solo: kontrollera att rätt skrivare är vald genom att klicka på ’Välkommen -> Inställningar -> Layout’.

Skrivaren matar ut etiketterna med fel längd / matar ut flera etiketter i rad.

Kontrollera att rätt format för etiketterna är inställda i drivrutinen.
Etikett P500 (utan klister): 5,40 x 8,20 cm, Labels with marks, återmatning till sidans övre kant, mellanrum märke/höjd: 0,40 cm, offset -0,25 cm.
Etikett E200 (med klister): 4,60 x 7,77 cm, Labels with gaps, återmatning till sidans övre kant, mellanrum märke/höjd: 0,40 cm, offset 0,00 cm.
Drivrutinen som bäst lämpar sig kan hämtas här (inkl. dokument med korrekta inställningar): NiceLabel driver LP2824

Rätt format på etiketterna är valt, men etiketterna matas ändå ut med fel längd / matar ut flera i rad.

Se ’Manuell kalibrering’ nedan.

Skriver endast ut programmeringskod, udda tecken, eller inget alls.

Manuell kalibrering rekommenderas om skrivaren inte är korrekt automatiskt kalibrerad:
1. Kontrollera att strömmen är avstängd och att etiketterna sitter korrekt.
2. Håll nere feed-knappen och sätt sedan på skrivaren.
3. Fortsätt att hålla feed-knappen tills statuslampan blinkar. Släpp då feed-knappen.
4. Skrivaren kommer att anpassa mediasensorn för märkningen som används. När skrivaren har gjort klart justeringen kommer den automatiskt att mata fram till dess att en etikett är placerad vid skrivhuvudet.
5. Konfigurationsinställningarna skrivs ut. Efter avslutad kalibrering kommer skrivaren spara de nya inställningarna i minnet och stanna kvar i diagnostiskt ’dump mode’.
6. Tryck på feed-knappen. Skrivaren kommer att mata fram en ytterligare en etikett med meddelandet ’Out of dump’ och vara redo för normal drift.

Zebra LP2824 Plus (USB/parallell)

Feed-knappen blinkar vid uppstart.

Det är normalt. När PLUS-modellen av skrivaren slås på tar det ca. 12-15 sekunder innan den kalibrerat klart och grön lampa lyser med fast sken.

Besöksetiketterna skrivs inte ut.

Kontrollera att skrivaren är påslagen. Får den ström? Lyser lampan runt feed-knappen? Kanske strömdosan är trasig?

Lampan lyser grön, men etiketterna skrivs ändå inte ut.

Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn.

Skrivaren är ansluten till datorn, men etiketterna skrivs ändå inte ut.

Kontrollera om utskriften ligger i skrivarkön. Vanligtvis finns då en liten skrivarikon nere till höger i Aktivitetsfältet.

Utskriften ligger i skrivarkön, men etiketterna skrivs ändå inte ut.

Kontrollera att rätt skrivarport är vald i skrivardrivrutinen. Välj egenskaper för skrivare genom att i Windows XP klicka på Start -> ’Skrivare och fax’ eller i Windows Vista och Windows 7 klicka på Start -> ’Enheter och skrivare’. Bocka i rätt port under fliken ’Portar’.

Rätt drivrutin och port används, men etiketterna skrivs ändå inte ut.

Går det att mata fram en etikett med feed-knappen?

Etiketterna matas ut feed-knappen, men inte vid utskrift från Logmasters mjukvara.

I LM Reception: kontrollera att rätt skrivare är vald under ’Inställningar -> Allmänt -> Skrivare’. Kontrollera även vald skrivare under ’Inställningar -> Layout’.
I LM Solo: kontrollera att rätt skrivare är vald genom att klicka på ’Välkommen -> Inställningar -> Layout’.

Skrivaren matar ut etiketterna med fel längd / matar ut flera etiketter i rad.

Kontrollera att rätt format för etiketterna är inställda i drivrutinen:
Etikett P500 (utan klister): 5,40 x 8,20 cm, Labels with marks, återmatning till sidans övre kant, mellanrum märke/höjd: 0,40 cm.
Etikett E200 (med klister): 4,60 x 7,77 cm, Labels with gaps, återmatning till sidans övre kant, mellanrum märke/höjd: 0,40 cm.
Drivrutinen som bäst lämpar sig kan hämtas här (inkl. dokument med korrekta inställningar): ZDesigner Driver LP2824Plus

Rätt format på etiketterna är valt, men etiketterna matas ändå ut med fel längd / matar ut flera i rad.

Se ’Manuell kalibrering’ nedan.

Skriver endast ut programmeringskod, udda tecken, eller inget alls.

Manuell kalibrering rekommenderas om skrivaren inte är korrekt automatiskt kalibrerad:
1. Kontrollera att skrivaren är påslagen och att feed-lampan lyser grönt.
2. Återställ skrivaren till fabriksinställningarna genom att föra in gem eller liknande i skåran under av-/på knappen.
3. Håll inne brytaren i minst 2 eller max 5 sekunder så kommer skrivaren in en återställningssekvens och statuslampan börjar blinka varje sekund tills knappen släppts.
4. Skrivaren kommer att anpassa mediasensorn för märkningen som används. När skrivaren har gjort klart justeringen kommer den automatiskt att mata fram till dess att en etikett är placerad vid skrivhuvudet.
5. Vid slutförandet av återställningen skrivs en konfigurationssida ut.

Heron D130 Streckkodsläsare (USB)

Läsaren verkar ’död’.

Lyser läsaren? Är den ansluten med USB-kabeln? Är datorn igång?

Läsaren är ansluten, men registrerar inte streckkod på besöksetiketten.

Kontrollera att de två koderna som ska läsas in före användning har lästs in. (Se separat dokument Installation Streckkodsläsare Datalogic Heron 130 (USB).pdf). Drivrutinen för att konvertera USB till COM kan hämtas här: Usb2com.zip

Startkoderna är inlästa, men läsaren registrerar inte streckkoden på etiketterna.

Om läsaren sitter på datorn med LM reception så kontrollera att scanning är aktiverad under (Inställningar->Allmänt->COM-portar->Logg IN/UT) och att vald COM-port stämmer överens med USB2COM enheten i enhetshanteraren.
Om läsaren sitter på datorn med LM Solo så kontrollera att scanning är aktiverad (genom att klicka på texten ’Välkommen’ för att komma till ’Inställningar’) och att vald COM-port stämmer överens med USB2COM enheten i enhetshanteraren.

Heron D130 Streckkodsläsare (COM)

Läsaren verkar ’död’.

Lyser läsaren? Är den ansluten med strömkabeln via COM-kabeln? Är datorn igång?

Läsaren är ansluten, men registrerar inte streckkod på besöksetiketten.

Kontrollera att de två koderna som ska läsas in före användning har lästs in. (Se separat dokument Installation Streckkodsläsare Datalogic Heron 130 (COM).pdf).

Startkoderna är inlästa, men läsaren registrerar inte streckkoden på etiketterna.

Om läsaren sitter på datorn med LM reception så kontrollera att scanning är aktiverad under (Inställningar->Allmänt->COM-portar->Logg IN/UT) och att rätt COM-port är vald.
Om läsaren sitter på datorn med LM Solo så kontrollera att scanning är aktiverad (genom att klicka på texten ’Välkommen’ för att komma till ’Inställningar’) och att rätt COM-port är vald.

LM Reception

När; jag startar LM Reception får det inte kontakt med databasen.

Kontrollera att datorn är; ansluten till nätverket.;

Datorn är; ansluten till nätverket;, men programmet får inte kontakt med databasen.

Kontrollera att sökvägen; till databasen är; korrekt och att databasen är; igång.

Besöksregistreringar via LM Solo kan inte granskas av receptionisten.

Kontrollera att rätt; nivå är; påslagen i LM reception under ’Inställningar; -> Solo’ och att rätt; soloklient är; vald.

I ’Inställningar; -> Layout’ ser formatet på etiketten inte korrekt ut.

Kontrollera att rätt; format för etiketterna är; satt i drivrutinen: 5,40 x 8,20 cm, känn; av markering, återmatning till sidans övre kant, mellanrum märke;/höjd: 0,40 cm, offset -0,25 cm. Om Operativet är; Windows XP och drivrutinen är; NiceLabel driver LP2824 kan kryssrutan ’Grundinställningar;’ bockas i för automatiskt inställning; av rätt; format. For mer detaljer angående skrivarinställningar; se länkar; ovan.

Streckkoden verkar ha försvunnit från besökskortet. Hur får jag tillbaks den?

Om skrivaren är ansluten till datorn med LM Reception så gå in i menyn under ’Inställningar; -> Layout’ och klicka i rutan ’Tryck ID-nr’. Om fältet ’ID’ inte visar en streckkod så markera fältet och välj typsnittet ’Diamo39’ i drop-down listan. Typsnittet bör vara ca 23 pt och inte fetstil.

LM Solo

När; jag startar LM Solo får det inte kontakt med databasen.

Kontrollera att datorn är; ansluten till nätverket.;

Datorn är; ansluten till nätverket;, men programmet får inte kontakt med databasen.

Kontrollera att sökvägen; till databasen är; korrekt och att databasen är; igång.

Programmet startar, men besökare kan inte skriva in något i fälten.

Kontrollera att tangentbordet är korrekt inkopplat.

Besökare som registrerat sig hamnar inte i dagslistan i LM Reception.

Kontrollera att rätt nivå är påslagen i LM Reception under ’Inställningar -> Solo’.

Streckkoden verkar ha försvunnit från besökskortet. Hur får jag tillbaks den?

Om skrivaren är ansluten till datorn med LM Solo så klicka på ’Välkommen -> Inställningar’ och bocka först i ”Registrera direkt i databas’ och klicka sedan på ikonen ’Layout’ och bocka i rutan ’Tryck ID-nr’. Om fältet ’ID’ inte visar en streckkod så markera fältet och välj typsnittet ’Diamo39’ i drop-down listan. Typsnittet bör vara ca 23 pt och inte fetstil.

LM Web / LM Resurs

Felmeddelandet ’Webbsidan kan inte visas’ dyker upp när jag klickar på länken.

Kontrollera att länken pekar på rätt webbplats.

’Fel vid inloggning’. Kombinationen av login och lösenord är felaktig alternativt saknar du behörighet att logga in.

Kontrollera att du angett rätt login / lösen. Varken Logmaster eller Visionutveckling har tillgång till de uppgifterna utan kontakta er lokala IT-avdelningen.

Länken ’Boka Rum’ eller ’Boka utrustning’ finns inte längre i menyn.

Kontrollera med systemansvarig att du har rätt användarnivå / tillgång till resurser i systemet.